NORMATIVA GENERAL

PROTOCOLS DE SEGURETAT I DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES

• La inscripció implica el coneixement del Reglament de Carreras per Muntanya - Trail de la Federació Balear de Muntanya i Escalada.
• Per recollir el dorsal, tots els participants hauran de presentar el DNI i tarjeta federativa si procedeix.
• El participant té la obligació de realitzar el recorregut seguint íntegrament la senyalització establerta per l'organització i, a més, haurà de passar els avituallaments i controls establerts seguint en tot moment les indicacions dels jutges de cursa.
• Els abandonaments es realitzaran als avituallaments com punts d'evacuació, avisant inmediatament a la organització d'aquesta situació i diposant de transport per la ruta prevista per l'organització.
• Hi haurà un equip que anirà tancant la cursa, progressant a ritme límit i neutralitzant als participants que en els punts de tall no compleixin l'horari.
• Es disposarà de 2 equips d'evacuació sanitària desplegats pel traçat
• NO s'entregaran tassons en els avituallaments.
• El dorsal es durà visible i a la part davantera.
D'acord amb el Reglament de Carreras Per Muntanya s'estableixen les següents categories:
· Absoluta femenina i masculina
· Sènior femení i masculí
· Veterà A femení i masculí
· Veterà B femení i masculí
· Màster 55 femení i masculí
· Veterà C femení i masculí
Per relleus (equips de 3):
· Absolut masculí
· Absolut femení
· Absolut mitxo
Els voluntaris hauran de comunicar els accidents que se poden produir.
1. Protegir l'accidentat
2. Avisar a la resta de corredors del perill
3. Si es posible, no deixar l'accidentat tot sol
4. Avisar directament al coordinador de la cursa o directament al 112 si no hi ha cobertura
1. Respectaré sempre l’entorn. No faré malbé els recursos naturals tant en zones protegides com no protegides, ni els elements etnològics.
2. Respectaré i seguiré en tot moment l’itinerari del camí marcat per l’organització, evitant sortir del recorregut, quan entreni aniré sempre per senders marcats i evitaré els camp a través.
3. Respectaré tots els membres de l’organització, els altres corredors, jutges, voluntaris i totes les persones involucrades en la cursa.
4. Tots els meus gels, barretes, etc., els duré adequadament marcats amb el número del meu dorsal.
5. No tiraré cap tipus de residu (embolcalls de gels, barretes, aliments o materials) fora dels llocs habilitats per l’organització.
6. Duré bastons sempre que estigui permès i, si els duc, ho faré amb els taps adequadament posats.
7. No emetré senyals lluminosos durant el recorregut, a excepció de la il·luminació frontal i posterior (llumet vermell) en els trams nocturns.
8. No cridaré ni faré renou innecessari durant el recorregut, respectant així l’entorn, ni en competició ni en els entrenaments.
9. Conec i accept els reglaments de curses per muntanya de la FBME, així com les zones de protecció i em compromet a complir-los.
10. Conec i accept les normes específiques de la cursa i em compromet a complir-les.